چرا ما همیشه اصرار داریم مسیر راه بچه ها و اطرافیانمان را منور کنیم؟

چرا ما همیشه اصرار داریم مسیر راه بچه ها و اطرافیانمان را منور کنیم؟

گاهی اصلا نور بالا می زنیم نوردر چشمشان می اندازیم تا به مسیر درست بیایند غافل از اینکه قدرت دیدن حقیقت را از آن ها می گیریم.نصیحت بسه.....

به جای اینکه از بالا به بچه ها نگاه کنیم کنارشان باشیم و به جای اینکه از روبرو در چشمشان نور بیندازیم فانوسی به دست خودشان دهیم.

نگران نباش!! نور حقیقت آنقدر گیرا هست که جذبشان کند

/ 0 نظر / 19 بازدید